מוצא מוזיאון

Museu d’Art de Cerdanyola

Femme avec raisin

Femme avec raisin, Josep de Togores, 1926, Saint-Tropez, oli sobre tela. Fotografia de Xavi Olivé. Museu d’Art de Cerdanyola.

 

Femme avec raisin, Josep de Togores, 1926, Saint-Tropez, oli sobre tela. Fotografia de Xavi Olivé. Museu d’Art de Cerdanyola.

 

Femme avec raisin (Dona amb raïm) és un oli sobre tela pintat per Josep de Togores el 1926 a Saint-Tropez. Gràcies a unes petites anotacions al revers de la tela i al bastidor, es pot conèixer la història de l’obra. Sabem que es va exposar per primera vegada a la Galerie Simon, propietat del marxant Daniel-Henry Kahnweiler i que va arribar a Barcelona trenta anys després de la Segona Guerra Mundial. El Museu d’Art de Cerdanyola la va adquirir el 2006.

scroll to top icon