מוצא מוזיאון

Museu d’Art de Cerdanyola

Anells d’Ismael Smith

Anells de plata, Ismael Smith, 1906. Fotografia d'Orlando Barrial. Museu d’Art de Cerdanyola.

 

Anells de plata, Ismael Smith, 1906. Fotografia d'Orlando Barrial. Museu d’Art de Cerdanyola.

 

scroll to top icon