מוצא מוזיאון

Museu d'Arqueologia Salvador Vilaseca

Prehistòria i arqueologia

Sala d’exposició permanent del Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca. Àmbit del món romà.

Sala d’exposició permanent del Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca. Àmbit del món romà.

Tot i que els objectes de l’antiga col·lecció Vilaseca constitueixen la base del fons arqueològic actual de l’MASV, n’hi ha d’altres ―no tan nombrosos, però certament considerables i importants― de procedències molt diverses: dipòsits, donacions, expropiacions (durant el període de la Guerra Civil) i, especialment, recuperacions, prospeccions, intervencions i excavacions arqueològiques endegades pel mateix museu de Reus o per diferents entitats i investigadors.

Des del punt de vista cronològic, els materials paleontològics i arqueològics conservats a l’MASV abracen des del paleolític inferior fins a mitjan segle XVII, tot i que els objectes més recents que es poden veure a l’exposició permanent són sempre anteriors a l’ocupació musulmana medieval del nostre territori, és a dir, al segle VIII. Els materials més antics (restes fossilitzades d’animals del període quaternari, procedents del barranc de la Boella) tenen entre 500.000 i 700.000 anys d’antiguitat. Els més «moderns», d’època tardoantiga o visigòtica (com una sivella de bronze trobada en un enterrament de la partida dels Antigons), són del segle VI o VII.

Des del punt de vista de l’àmbit geogràfic, les col·leccions d’arqueologia apleguen materials del Baix Camp i de les comarques de l’entorn.

פריטים

<p>Plaqueta amb c&eacute;rvola gravada, abric de Sant Gregori (Falset), epipaleol&iacute;tic, <em>c</em>. 8000 aC. Fotografia de l&#39;arxiu del IMMR.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia Salvador Vilaseca.</p>

<p>&nbsp;</p>
Cervoleta
Cervoleta
<p>Timiat&egrave;rion, el Bordissal (Camarles), &egrave;poca ib&egrave;rica, segle III aC. Fotografia de l&#39;arxiu de l&rsquo;IMMR.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia Salvador Vilaseca.</p>

<p>&nbsp;</p>
Timiatèrion
Timiatèrion
<p>Escultura de C&iacute;bele, vil&middot;la romana dels Antigons (Reus), segle II dC, marbre. Foto de l&#39;arxiu de l&rsquo;IMMR.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia Salvador Vilaseca.</p>

<p>&nbsp;</p>
Cíbele
Cíbele
scroll to top icon