Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

Rosassa

Reproducció de la rosassa, segles XII - XIII. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Girona.

Reproducció de la rosassa, segles XII - XIII. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Girona.

La façana principal del monestir de Sant Pere de Galligants està presidida per una esplèndida rosassa.

Format per vuit columnetes, el capitell de la base de la columneta central superior representa un abat envoltat de diversos monjos. Per damunt dels arcs de la part superior, ostenta la inscripció OMNES COGNOSCANT PETRUM FECISSE FENESTRAM (que tothom sàpiga que Pere va fer la finestra). No podem saber si aquest Pere era l’escultor o l’abat sota el govern del qual fou construïda.

scroll to top icon