מוצא מוזיאון

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

Edat dels metalls

Vista parcial de la sala 2.

Vista parcial de la sala 2.

Amb la introducció de la metal·lúrgia s’inicia l’edat dels metalls. El calcolític (3500-2200 aC) comença amb la descoberta del coure, i és una etapa que no suposa grans canvis. Es manté l’economia anterior, l’ocupació de cavitats naturals, la reutilització de megàlits i l’enterrament per inhumació col·lectiva.

L’edat del bronze (2200-1800 aC) s’inicia amb el coneixement de l’aliatge de coure i estany. 

En canvi, el que es coneix per bronze final (1200-700 aC) sí que suposa un moment de canvis. Apareix el ritual funerari de la incineració. S’intensifica la metal·lúrgia amb l’ús i expansió del bronze, les pràctiques agrícoles i ramaderes i l’augment de vilatges.

Al final de l’etapa ja es controla la producció d’un nou metall, el ferro, un dels avenços tecnològics més importants de l’època. A Catalunya els ferros més antics són pels volts del 700-575 aC, i una mica més endavant apareixen les armes, com les espases d’empunyadura d’antenes.

פריטים

<p>Agulla de cap, bronze, necr&ograve;polis Can Bec de Baix (Agullana, Alt Empord&agrave;), bronze final, 900-800 aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Agulla de cap enrotllat
Agulla de cap enrotllat
<p>Destral, bronze, Ripoll (Ripoll&egrave;s), bronze final, 900-800 aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Destral
Destral
<p>Urna d&rsquo;incineraci&oacute;,&nbsp;cer&agrave;mica a m&agrave;, necr&ograve;polis del Pi de la Lliura (Vidreres, la Selva), bronze final, 1100-850 aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Urna
Urna
<p><em>Pitos </em>fenici, cer&agrave;mica a torn, necr&ograve;polis d&rsquo;Angl&egrave;s (la Selva), primera edat del ferro, 700-600 aC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Pithos
Pithos
scroll to top icon