מוצא מוזיאון

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

Sivella

Sivella de cinturó, necròpolis romana i visigoda del Pla de l’Horta (Sarrià de Ter, Gironès), època visigòtica, segle VI dC. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Girona.

Sivella de cinturó, necròpolis romana i visigoda del Pla de l’Horta (Sarrià de Ter, Gironès), època visigòtica, segle VI dC. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Girona.

La necròpolis del Pla de l'Horta té dues fases: La fase més antiga (segles III-V dC) correspon a la necròpolis de la vil·la romana del Pla de l’Horta, però les tombes més tardanes (segle VI dC), ja plenament visigodes, no es poden relacionar amb cap hàbitat conegut.

La sivella visigòtica correspon a un tipus molt conegut d'aquesta època i està feta amb diferents materials. Les més espectaculars estan fetes amb or i pedres precioses. Aquest exemplar és de bronze cobert amb una làmina d'or i la decoració interior de la placa, en forma de mosaic, està feta amb làmines fines de vidre de colors.

scroll to top icon