מוצא מוזיאון

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

Pic del Montgrí

Pic del Montgrí, sobre còdol de pòrfir, Cau del Duc (Torroella de Montgrí, Baix Empordà), paleolític inferior, 300.000-120.000 aC. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Girona.

Pic del Montgrí, sobre còdol de pòrfir, Cau del Duc (Torroella de Montgrí, Baix Empordà), paleolític inferior, 300.000-120.000 aC. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Girona.

El pic del Montgrí procedent del Cau del Duc és un estri apuntat tallat per una sola cara. És fet sobre un còdol de pòrfir tallat per mitjà de la percussió amb una pedra.

Els còdols emprats en la confecció d’aquests estris provenien de la llera del riu Ter, situada a una poca distància de la cova. La documentació generada al voltant de la cavitat durant la primera meitat del segle XX i la seva àmplia difusió van provocar que, en alguns cercles de prehistoriadors europeus, s’emprés el terme pic del Montgrí a l’hora de denominar els estris unifacials apuntats.

scroll to top icon