מוצא מוזיאון

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

Gerra

Gerra de ceràmica ibèrica de pintura blanca, parc residencial de Vilacolum (Torroella de Fluvià, Alt Empordà), època ibèrica, segles V-IV aC. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Girona.

Gerra de ceràmica ibèrica de pintura blanca, parc residencial de Vilacolum (Torroella de Fluvià, Alt Empordà), època ibèrica, segles V-IV aC. Museu d'Arqueologia de Catalunya, Girona.

Entre la ceràmica ibèrica pintada, cal destacar un tipus de producció decorada amb pintura blanca. Els gerros són les peces més habituals on es troba aquest tipus de decoració. Els principals motius decoratius són geomètrics i vegetals i es troben principalment a la part superior de la peça decorada. La seva troballa és relativament escassa en els jaciments del nord-est peninsular.

scroll to top icon