מוצא מוזיאון

Museu d'Alcover

Rèptil (Lariosaurus balsami)

Els rèptils s’originaren durant el Carbonífer; alguns es van extingir i altres van evolucionar fins avui. Rèplica. MGSB. Museu d'Alcover.

 

Els rèptils s’originaren durant el Carbonífer; alguns es van extingir i altres van evolucionar fins avui. Rèplica. MGSB. Museu d'Alcover.

 

La importància de la col·lecció de rèptils fòssils d’Alcover-Mont-ral es deu al fet que representen el moment inicial de l’expansió dels saures.

Hi ha diverses subclasses de rèptils, entre les quals destaquem els euriàpsids, que aparegueren al Permià superior i s’extingiren al Cretaci. Es tracta de rèptils amfibis aquàtics, majoritàriament marins, que presenten modificacions de les extremitats en aletes natatòries i allargament del coll. A Alcover-Mont-ral els tenim representats pel Nothosaurus i el Lariosaurus.

El Cosesaurus aviceps, que veiem en aquesta mateixa vitrina, és el fòssil rèptil d’Alcover-Mont-ral que més polèmica ha suscitat pel que fa a la seva interpretació.

 

scroll to top icon