מוצא מוזיאון

Museu d'Alcover

Colobodus giganteus

Aquest exemplar presenta un registre fòssil extraordinàriament complet de tot l’ésser viu (motlle i contramotlle). Museu d'Alcover.

 

Aquest exemplar presenta un registre fòssil extraordinàriament complet de tot l’ésser viu (motlle i contramotlle). Museu d'Alcover.

 

La mateixa tranquil·litat de les aigües, que va permetre la deposició horitzontal de làmines de sediments, facilità també la deposició al fons del mar d’animals que no experimentaren cap alteració després de morts, raó per la qual avui dia s’acostumen a trobar sencers i complets. Les aigües més profundes presenten manca d’oxigen i una elevadíssima salinitat, la qual cosa provocà que els animals que s’hi acabaven dipositant no patissin descomposició.

Aquest espectacular fòssil, així com un altre de la mateixa espècie que s’exposa al vestíbul, són donació del propietari de les pedreres, Josep Maria Magrané Ollé.

scroll to top icon