מוצא מוזיאון

Museu Comarcal de Cervera

El Museu del Blat i la Pagesia

Un dels espais del Museu del Blat i la Pagesia on s’exposen diferents eines de pagès. MCC.

Un dels espais del Museu del Blat i la Pagesia on s’exposen diferents eines de pagès. MCC.

Històricament la comarca de la Segarra s’ha conegut com el “graner de Catalunya” per la seva important producció de cereal. Així doncs, els camps de blat no només esdevenen part essencial del paisatge, sinó que també són l’eix principal d’un museu que pretén explicar les feines i eines de la pagesia abans de la industrialització.

El treball al camp, el calendari de les feines, el nom de les eines i la seva utilització són alguns dels aspectes que es desenvolupen al llarg del recorregut pel museu però també, i sobretot, la vida quotidiana dels seus protagonistes a les acaballes del segle XIX i fins a la meitat del XX: l’organització de la llar, les feines domèstiques, els àpats al voltant del foc, el rebost i el temps d’oci...

La importància d’una economia agrària en la configuració del caràcter de la ciutat i els seus habitants és del tot evident. En aquest cas, la confrontació d’una manera de viure a la Casa Museu Duran i Sanpere de la mà dels seus propietaris, exemple de la burgesia terratinent de la Segarra, i una altra realitat viscuda a pagès, exemplificada al Museu del Blat i la Pagesia, dibuixen la fisonomia de la Segarra.

La industrialització del camp català a partir dels anys seixanta va transformar radicalment les formes de treball i va deixar en desús tota una sèrie d’objectes que ara es recuperen de la memòria i s’exposen com a testimoni d’un moment històric.

פריטים

<p>Aiguamans de cer&agrave;mica vidriada datat a principis del segle XX. MCC.</p>
Aiguamans
Aiguamans
<p>Mesura de blat de mig quart&agrave; (= 1,915 Kg). MCC.</p>
Mesura de blat
Mesura de blat
scroll to top icon