מוצא מוזיאון

Museu Arxiu Tomàs Balvey - Casal de Cultura Dr. Daurella

Baix relleu romà

Baix relleu romà, Imperi Romà. Museu Arxiu Tomàs Balvey - Casal de Cultura Dr. Daurella. Cardedeu.

 

Baix relleu romà, Imperi Romà. Museu Arxiu Tomàs Balvey - Casal de Cultura Dr. Daurella. Cardedeu.

 

Fragment de baix relleu romà on es pot apreciar un bust masculí amb casc.

Tomàs Balvey i Bas, fundador del MATBC, va trobar aquesta peça al Mas de Can Bellsolar de Cardedeu, a la zona nord del poble.

scroll to top icon