מוצא מוזיאון

Museu Arxiu Tomàs Balvey - Casal de Cultura Dr. Daurella

Cardedeu

Museu Arxiu Tomàs Balvey, Cardedeu.

Museu Arxiu Tomàs Balvey, Cardedeu.

El museu porta el nom del seu fundador, Tomàs Balvey, col·leccionista noucentista i últim representant d’una llarga nissaga d’apotecaris documentada a Cardedeu des del segle XVII.

El fons del Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu (MATBC) està format per diverses col·leccions, però n’és l’element més singular l’antiga farmàcia rural de la nissaga Balvey, una de les més antigues d’Europa. El conjunt està format pel mobiliari original de l’any 1780 i conté més de dos-cents pots de ceràmica d’estil imperial, del 1827.

El recorregut museístic del MATBC gira entorn del col·leccionisme, la farmàcia i l’ofici dels apotecaris, i es completa amb el jardí del museu, dedicat a les plantes remeieres, amb espècies d’aprofitament medicinal, i que es presenta com una sala d’exposicions a l’aire lliure que complementa la temàtica central del museu: el benestar, la salut i els remeis.

El MATBC té més de cent anys d’història i una sòlida trajectòria.

שדות

<p>Tom&agrave;s Balvey, col&middot;leccionista. Col&middot;lecci&oacute; de col&middot;leccions</p>
Tomàs Balvey, col·leccionista. Col·lecció de col·leccions
Tomàs Balvey, col·leccionista. Col·lecció de col·leccions
<p>Antiga Farm&agrave;cia Balvey, amb mobiliari original del 1780 i pots del 1827</p>
Farmàcia Balvey
Farmàcia Balvey
<p><em>Aqua fontis salutaris</em>. Aigua, higiene i salut</p>
Exposicions temporals - 2a planta
Exposicions temporals - 2a planta
<p>Oficis a Cardedeu</p>
Exposicions temporals - Planta baixa
Exposicions temporals - Planta baixa
<p>Fa&ccedil;ana sud del museu. Jard&iacute; de plantes remeieres</p>
Jardí del museu
Jardí del museu

פריטים

<p>Baix relleu rom&agrave;, Imperi Rom&agrave;</p>
Baix relleu romà
Baix relleu romà
<p>Caixa de mariner, segles XVII-XVIII</p>
Caixa de mariner
Caixa de mariner
<p>Espingarda, 1860</p>
Espingarda
Espingarda
<p>Llit policromat d&rsquo;Olot, 1740-1750</p>
Llit d’Olot
Llit d’Olot
<p>Matriu i paper moneda de Cardedeu, 1937</p>
Matriu i paper moneda
Matriu i paper moneda
<p>Pistola de viatge, segona meitat del segle XIX</p>
Pistola
Pistola
<p>Pot de farm&agrave;cia estil imperi, 1827</p>
Pot de farmàcia de "Manna"
Pot de farmàcia de "Manna"
<p>Pot de farm&agrave;cia de copa, estil imperi, 1827</p>
Pot de farmàcia de "P. Sang. D
Pot de farmàcia de "P. Sang. Drac"
<p>Sotacopa, 1730</p>
Sotacopa
Sotacopa
<p>Tapins de seda, finals del segle XIX - principis del segle XX</p>
Tapins
Tapins

הרחבות

<p>Capella de Sant Corneli</p>
Capella de Sant Corneli
Capella de Sant Corneli
<p>Cementiri noucentista de Cardedeu</p>
Cementiri Municipal
Cementiri Municipal
<p><span lang="ca"><span style="font-family: Calibri,sans-serif; font-size: small;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif; font-size: small;"><span style="font-size: 10pt;">Casa Golferichs</span></span></span></span>&
Modernisme d’estiueig
Modernisme d’estiueig

מידע

כתובת
מחיר כניסה
מספר טלפון
אתר
http://www.museudecardedeu.cat
שעות פתיחה
איך להגיע
כתובת דוא"ל
museu@cardedeu.cat

מפה

scroll to top icon