מוצא מוזיאון

Museu-Arxiu Municipal de Calella

Gran morter de farmàcia

Morter del segle XIX amb unes curioses nanses que tenen forma de cap humà. Museu-Arxiu Municipal de Calella.

 

Morter del segle XIX amb unes curioses nanses que tenen forma de cap humà. Museu-Arxiu Municipal de Calella.

 

Enorme morter de bronze, amb la mà de ferro, fabricats al segle XIX. D’ús farmacèutic, pertanyia a l’adroguer Anton Vila, com diu una inscripció del 1828 feta amb lletres florejades. En sobresurten dues nanses en forma de cap humà. Aquesta peça tan pesant està sostinguda per un peu de fusta tornejada. Els morters de farmàcia servien per reduir la mida dels ingredients de la prescripció mèdica i barrejar-los. A més, els comprimits es podien triturar per facilitar-ne la ingesta.

scroll to top icon