מוצא מוזיאון

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles

Tigre amb dents de sabre

Tigre amb dents de sabre d’Incarcal-I (Crespià). Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.

 

Tigre amb dents de sabre d’Incarcal-I (Crespià). Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.

 

Els tigres amb dents de sabre (Homotherium latidens) són l’animal fòssil més característic d’Incarcal, a Crespià (1,3-0,75 milions d’anys abans d’ara). S’hi han recuperat diversos cranis i mandíbules d’aquesta espècie, cosa que converteix Incarcal en un dels millors jaciments paleontològics europeus on es pot estudiar. Aquests carnívors convivien amb grans hienes (Pachycrocuta brevirostris) i grans herbívors com l’elefant meridional (Archidiskodon meridionalis) i l’hipopòtam antic (Hippopotamus antiquus).

scroll to top icon