מוצא מוזיאון

José Segrelles, mestre de la fantasia

Àmbit 17. Documentació a vitrines

Portada del llibre Historial del F. C. Barcelona amb un cartell de José Segrelles, amb motiu de les Noces d'Argent del club Barcelona

1924

Col·lecció particular

פריטים

Portada del llibre Després de la mort
Portada del llibre Després de
Portada del llibre Després de la mort
Portada de la revista La Semana Gráfica
Portada de la revista La Seman
Portada de la revista La Semana Gráfica
Tales of Mystery and Imagination
Tales of Mystery and Imaginati
Tales of Mystery and Imagination
An Artist's Visions: Dante's Infierno
An Artist's Visions: Dante's I
An Artist's Visions: Dante's Infierno
Esbós per a La Dansa Macabra
Esbós per a La Dansa Macabra
Esbós per a La Dansa Macabra
Esbós per a Gulliver
Esbós per a Gulliver
Esbós per a Gulliver
The Segrelles' Blue
The Segrelles' Blue
The Segrelles' Blue
José Segrelles a Nova York
José Segrelles a Nova York
José Segrelles a Nova York
scroll to top icon