מוצא מוזיאון

José Segrelles, mestre de la fantasia

Els dos peixos fills del Rei Roig (Les mil i una nits)

Els dos peixos fills del Rei Roig (Les mil i una nits)

1949

Aquarel·la sobre paper

Col·lecció particular

scroll to top icon