מוצא מוזיאון

Exposició temporal. El Llibre català en temps del Modernisme

Dibuix preparatori del cartell de Fulls de la vida

Santiago Rusiñol i Prats (Barcelona, 1861 – Aranjuez, 1931)

Miquel Utrillo i Morlius (Barcelona, 1862 – Sitges, 1934)

Dibuix preparatori del cartell de Fulls de la vida, de Santiago Rusiñol, 1898

Llapis carbó, acolorit a mà amb aquarel·la, llapis grafit de colors i pastel sobre paper

Museu del Cau Ferrat, Sitges. Col·lecció Santiago Rusiñol

scroll to top icon