מוצא מוזיאון

Exposició temporal. El Llibre català en temps del Modernisme

Cartell d’Enciclopedia Universal Ilustrada

Ramon Casas i Carbó (Barcelona, 1866-1932)

Cartell d’Enciclopedia Universal Ilustrada. J. Espasa, Editor, Barcelona, 1902

Litografia sobre paper

Col·lecció Marc Martí

scroll to top icon