מוצא מוזיאון

Exposició temporal. El Llibre català en temps del Modernisme

Coberta de Marines y boscatjes

Josep Pujol i Brull (Cornellà de Llobregat, Barcelona, 1871 – Alella, Barcelona, 1936)

Coberta de Marines y boscatjes, de Joaquim Ruyra, Joventut, 1903

Impressió sobre paper

Col·lecció Eliseu Trenc

scroll to top icon