מוצא מוזיאון

Exposició temporal. El Llibre català en temps del Modernisme

Coberta d’Historia del Arte

Lluís Domènech i Montaner (Barcelona, 1850-1923)

Coberta d’Historia del Arte, 1886

Impressió sobre tela editorial

Biblioteca de Catalunya, Barcelona

scroll to top icon