מוצא מוזיאון

Exposició temporal. El Llibre català en temps del Modernisme

Coberta de Vida y milagros de San Francisco de Asís

Alexandre de Riquer i Ynglada (Calaf, Barcelona, 1856 – Palma de Mallorca, 1920)

Coberta de Vida y milagros de San Francisco de Asís, de P. García, 1889.

Enquadernació Subirana

Impressió sobre tela editorial

Col·lecció particular

scroll to top icon