מוצא מוזיאון

Exposició temporal. El Llibre català en temps del Modernisme

Coberta de Canigó, de Jacint Verdaguer

A. Solé

Coberta de Canigó, de Jacint Verdaguer, «Catalunya Artística», 1901

Impressió sobre tela editorial

Col·lecció particular

SIGNGUIDE

scroll to top icon