מוצא מוזיאון

Exposició "Gaudí & trencadís"

Rajoles recuperades

Models de rajoles recuperades del Palau Fonollar, aplicades a l’interior de la casa i al terrat del Palau Güell.

Hijos de Jaume Pujol y Bausis, segle XIX Reproducció

20 x 20 cm

Producció: Ceràmiques SOT

scroll to top icon