מוצא מוזיאון

Exposició "Gaudí & trencadís"

Primeres peces que passen de tessel·les a fragments, creant la idea del trencadís; pas del tall regular a l’irregular.

Reproducció amb material original de l’època 30 x 30 cm

        Producció: Montse Agüero

scroll to top icon