מוצא מוזיאון

Exposició "Gaudí & trencadís"

L’Església de la Colònia Güell (1908-1914). La rellevància dels materials essencials

Recuperació de materials

En aquesta obra recollirà moltes produccions desestimades amb anterioritat, i es desdibuixa l’ús inicial dels materials. Per exemple, trobem peixos retallats sobre els cercl

Recuperació de materials

En aquesta obra recollirà moltes produccions desestimades amb anterioritat, i es desdibuixa l’ús inicial dels materials. Per exemple, trobem peixos retallats sobre els cercl

La colònia havia estat fundada per Eusebi Güell l’any 1890. Hi va traslladar la fàbrica que tenia a Sants. Gaudí hi va projectar l’església el 1898, que no es va començar a construir fins al 1908 i va restar inacabada. A l’exterior, aplicat com un gran trencadís, s’hi troba tot tipus de revestiment de materials deteriorats i de rebuig, com a escòria de siderúrgia i peces provinents d’altres obres en curs.

scroll to top icon