מוצא מוזיאון

Exposició "Gaudí & trencadís"

Altres tècniques de recobriment de superfícies, definides també com a mosaics: mosaics hidràulics i mosaics de gres

Mosaic hidràulic (paviment interior)

Produïts amb tres capes de ciment de diferent granologia, la capa vista crea el dibuix amb ciment acolorit. Va ser un sistema molt habitual.

Mosaic hidràulic (paviment interior)

Produïts amb tres capes de ciment de diferent granologia, la capa vista crea el dibuix amb ciment acolorit. Va ser un sistema molt habitual.

També es denominen mosaics altres tècniques industrials com els paviments hidràulics, les rajoletes de gres de formes geomètriques o els panots de les voreres del carrer. Com els mosaics, es componen de diverses peces, tot recobrint superfícies. Gaudí utilitzà els productes industrials amb gran habilitat. Va fer el projecte d’un mosaic hidràulic i va reaprofitar tessel·les de gres en paviments de la Casa Batlló.

scroll to top icon