מוצא מוזיאון

Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries

Molins marca EMSA (Establecimientos Morros SA)

Per aquestes màquines, cada dia hi passaven 20.000 quilos de blat! 1947 Fotografia de Jordi Cassú. Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries.

 

Per aquestes màquines, cada dia hi passaven 20.000 quilos de blat! 1947 Fotografia de Jordi Cassú. Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries.

 

Tot i que ens poden semblar iguals, tenen diferents funcions: entre el seus cilindres s’hi mòlt el blat, es desagrega la despulla o compressiona les sèmoles.

Els molins presenten quatre cilindres que permeten fer dues passades de mòlta independents. El producte entra per la part superior, i un joc de dos rodets paral·lels fa que caigui de forma regular entre els dos cilindres de mòlta. Aquests cilindres giren en sentit contrari i a una velocitat diferent, de manera que el cilindre més lent reté el producte mentre que el més ràpid el mol.

El producte resultant es recull des de la part inferior, i a través del elevadors de catúfols s’envia als plansichters que en classificaran els resultats obtinguts.

scroll to top icon