מוצא מוזיאון

Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries

Revolució en la mòlta i tota la força de l’aigua

Saps com han canviat els molins per moldre el blat des del neolític fins al sistema austrohongarès? Fotografia de Pep Botey.

Saps com han canviat els molins per moldre el blat des del neolític fins al sistema austrohongarès? Fotografia de Pep Botey.

Aquesta història comença fa molt de temps, tant com el que fa que els homes s’alimenten del blat i fan servir un estri per poder-ne obtenir la farina. Serà el primer molí. D’aleshores ençà, l’evolució tecnològica dels molins va ser constant fins arribar, amb la industrialització, al sistema modern. El sistema austrohongarès va ser el primer que va permetre obtenir farina totalment blanca.

A través de les maquetes es pot experimentar com ha evolucionat la mòlta del blat.
De dalt a baix i de baix a dalt, en un complex entramat vertical, el blat, la farina i els altres productes segueixen un circuit que els condueix d’una màquina a una altra. Per entendre tot el procés hi ha un audiovisual on s’acompanya el gra de blat en el seu recorregut per la fàbrica.

També hi trobareu la turbina Francis, del 1905. Amb la força de l’aigua posava en moviment totes i cadascuna de les màquines a través del complex sistema d’embarrats, politges i corretges. Una maqueta interactiva ajuda a visualitzar com l’aigua genera energia.

וידאו

פריטים

<p>Maqueta d&#39;un Mol&iacute; rotatori.&nbsp;Ecomuseu-Farinera de Castell&oacute; d&#39;Emp&uacute;ries.</p>

<p>&nbsp;</p>
Maqueta d'un molí rotatori
Maqueta d'un molí rotatori
<p>Placa met&agrave;l&middot;lica amb la inscripci&oacute; Chantier and God&oacute;, els arrendataris de la f&agrave;brica de farines de Castell&oacute; d&rsquo;Emp&uacute;ries al 1920.&nbsp;Ecomuseu-Farinera de Castell&oacute; d&#39;Emp&uacute;ries.</p>
Placa raó social Chantier and
Placa raó social Chantier and Godó
<p>La turbina Francis genera 90 CV. La paraula turbina ve del llat&iacute;<em> turbo &ndash;inem</em>, que significa rotaci&oacute; o gir, 1905. Fotografia de Pep Botey.&nbsp;Ecomuseu-Farinera de Castell&oacute; d&#39;Emp&uacute;ries.</p>

<p>&nbsp;</p>
Turbina Francis, marca Planes,
Turbina Francis, marca Planes, Flaquer i Cia
scroll to top icon