מוצא מוזיאון

Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries

Maqueta d'un molí rotatori

Maqueta d'un Molí rotatori

Maqueta d'un Molí rotatori

Des del neolític l'home consumeix farina de blat. L'estri que li va permetre obtenir aquesta farina és el molí de mà o molí de vaivé.

El molí de vaivé va evolucionar al molí rotatori, que, a partir de dues pedres planes, obtenia farina en fer-se girar la superior sobre la inferior.

El molí rotatori manual anirà evolucionant pel que fa a dimensions, estructura i mecanismes d'accionament.

Segons la font d'energia utilitzada, els anomenarem molins de sang, molins de vent, molins hidràulics o molins de foc.

scroll to top icon