מוצא מוזיאון

Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries

Maqueta d'un Gra de blat

Maqueta d'un gra de blat

Maqueta d'un gra de blat

El blat és un dels cereals més importants de l'economia agrícola mundial. Les dues grans tipologies són el blat dur, principalment emprat per produir pasta alimentària; i el blat tou, la majoria de varietats del qual són aptes per produir farina panificable.

El blat està composat de:

  • Proteïnes: 12-13%
  • Sucre: 2-3%
  • Midó: 61-72%
  • Lípids: 1,8-2,5%
  • Minerals: 1,8-2,2%
  • Vitamines: 0,37%
  • Fibra: 2-3,5%

scroll to top icon