Centre d'Interpretació de les Barraques del Delta

L’agulla barraquera

Aquesta agulla és un estri exclusiu dels barraquers. Centre d'Interpretació de les Barraques del Delta. Museu de les Terres de l'Ebre

 

Aquesta agulla és un estri exclusiu dels barraquers. Centre d'Interpretació de les Barraques del Delta. Museu de les Terres de l'Ebre

 

Les eines i els estris del barraquer i els seus ajudants eren molt simples. Es limitaven a la falç, l’agulla barraquera, l’agullacanyissera, un aixolet o una aixa, una serra, una pala plana i una altra de tipus càvec, un pinzell d’emblanquinar i poques coses més. Només un estri era exclusiu del seu ofici: l’agulla barraquera. Era una agulla gruixuda i molt llarga, amb la punta lleugerament corbada. Aquesta punta facilitava passar el cordell entre les canyes dels diferents canyissos, per cosir la brossa, i impermeabilitzar així la barraca.

scroll to top icon