מוצא מוזיאון

Centre d'Interpretació d'Art Rupestre Abrics de l'Ermita

Sala d'exposició permanent

Sala Expositiva del Centre d'Interpretació. 

Sala Expositiva del Centre d'Interpretació. 

Les pintures rupestres de la serra de Godall, declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO el 1998, configuren el conjunt d'Art Llevantí més important de tota Catalunya.


Algunes d'aquestes pintures d'època post-paleolítica tenen més de 8000 anys. Davant de la dificultat de poder accedir a la major part de les pintures, s'ha creat el Centre d'Interpretació d'Art Rupestre Abrics de l'Ermita, dissenyat per tal d'apropar als visitants  a les nombroses restes que els abrics atresoren.


S'han utilitzat múltiples recursos gràfics, fotografies, calcs de les escenes pintades i s'han aplicat noves tecnologies multimèdia en el joc interactiu “Nosaltres Caçadors”. Això fa que, junt amb la visita guiada de l'abric 1 i de l'abric 4, el visitant que s'apropi al Centre assoleixi un coneixement prou profund d'aquest llegat. La major part de les pintures trobades fins ara corresponen a l'anomenat Art Llevantí. Tan sols a les parets de la Cova Fosca/abric 4, trobem figures esquematico-abstractes.

Vídeo.

scroll to top icon