מוצא מוזיאון

Centre d'Interpretació d'Art Rupestre Abrics de l'Ermita

Ulldecona

Aquest centre fou creat l’any 2006 per tal d’apropar al visitant les nombroses restes que els abrics atresoren.

Aquest centre fou creat l’any 2006 per tal d’apropar al visitant les nombroses restes que els abrics atresoren.

Les pintures rupestres de la serra de Godall, declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO el 1998, configuren el conjunt d'art llevantí més important de tot Catalunya.

Algunes d'aquestes pintures d'època postpaleolítica tenen més de 8.000 anys. Davant la dificultat de poder accedir a la majoria de les pintures, s'ha creat el Centre d'Interpretació d'Art Rupestre Abrics de l'Ermita, dissenyat per tal d'apropar els visitants a les nombroses restes que els abrics atresoren.

La majoria de les pintures trobades fins ara corresponen a l'anomenat art llevantí. Tan sols a les parets de la cova Fosca/Abric IV hi trobem figures esquemàtic-abstractes.

שדות

<p>Sala Expositiva del Centre d'Interpretaci&oacute;.&nbsp;</p>
Sala d'exposició permanent
Sala d'exposició permanent
<p>Detall dret de l'escena de cacera de l'Abric 1.<br /><br /></p>
La llegenda més antiga de Catalunya
La llegenda més antiga de Catalunya

מידע

כתובת
מחיר כניסה
מספר טלפון
אתר
https://turismeulldecona.com/visites/
שעות פתיחה
כתובת דוא"ל
turisme@ulldecona.cat

מפה

scroll to top icon