מוצא מוזיאון

Castell Cartoixa de Vallparadís

Urna funerària amb tapadora

Urna funerària amb tapadora, bronze final, 8,5 × 26 cm de diàmetre (tapadora), 30,5 × 29 cm de diàmetre (urna), necròpolis de Can Missert (Terrassa). Fotografia de Teresa Llordés. Castell Cartoixa de Vallp

Urna funerària amb tapadora, bronze final, 8,5 × 26 cm de diàmetre (tapadora), 30,5 × 29 cm de diàmetre (urna), necròpolis de Can Missert (Terrassa). Fotografia de Teresa Llordés. Castell Cartoixa de Vallp

Aquesta urna funerària trobada a la necròpolis de Can Missert (Terrassa) conté restes cineràries. En el període del bronze final s’introdueix la incineració com a ritus funerari.

La cremació del difunt es feia sobre un espai quadrangular empedrat, anomenat ustrinum. Les cendres procedents de la cremació es guardaven en urnes tancades amb una tapadora i algun element exterior que les senyalitzava. El conjunt d’urnes enterrades rep el nom de camp d’urnes.

Can Missert ha esdevingut el punt de referència de les descobertes posteriors de camps d’urnes de la zona costanera catalana fins al descobriment de Can Piteu - Can Roqueta a Sabadell.

scroll to top icon