מוצא מוזיאון

Casa Museu Verdaguer

Folgueroles

Façana de l’edifici.

Façana de l’edifici.

El poeta romàntic Jacint Verdaguer va néixer a Folgueroles l’any 1845 i va morir a Barcelona l’any 1902.

La Casa Museu Verdaguer, on el poeta va passar els dos primers anys de la seva infantesa, conté una exposició sobre la seva vida i obra. També hi ha una cambra i una cuina que ens mostren com vivia la gent de la seva època. Conté l’exposició «Dos creadors: Verdaguer i Perejaume», un recull del procés creatiu de Verdaguer al poemari Canigó i de les interpretacions que l’artista Perejaume ha fet de l’obra del poeta de Folgueroles. Es projecta un audiovisual que ens descobreix la dramàtica i apassionant vida del poeta que va posar les bases de la llengua catalana moderna amb llibres com L’Atlàntida i Canigó.

 

שדות

<p>Bust de Verdaguer a la planta baixa de la Casa Museu.</p>
Planta baixa
Planta baixa
<p>Cuina amb els estris de l&rsquo;&egrave;poca de Verdaguer.</p>
Primer pis: Cuina
Primer pis: Cuina
<p>Cambra ambientada a l&rsquo;&egrave;poca de Verdaguer.</p>
Primer pis: Cambra
Primer pis: Cambra
<p>Espai &ldquo;Dalt m&eacute;s dalt&rdquo;.</p>
Dalt més alt
Dalt més alt
Exterior de la casa
Exterior de la casa
Exterior de la casa

פריטים

וידאו

מידע

כתובת
מחיר כניסה
מספר טלפון
אתר
http://www.verdaguer.cat
שעות פתיחה
איך להגיע
כתובת דוא"ל
info@verdaguer.cat

מפה

scroll to top icon