מוצא מוזיאון

Audioguia en Clau de dona

Sant Martí de Tours i el pobre

Sant Martí de Tours i el pobre, segles XV i XVI. Pedra calcària, 73 x 76 x 23 cm. Plaça de Sant Pere, Girona. Museu d’Art de Girona – Fons d’Art Diputació de Girona.

scroll to top icon