מוצא מוזיאון

Audioguia en Clau de dona

Sacerdot (casament de la Mare de Déu)

Casament de la Mare de Déu, Francesc Generes (atribuït), 1677. Talla de fusta daurada i policromada, 220 x 134 x 44 cm. Església de sant Feliu, Girona. Museu d’Art de Girona – Fons Bisbat de Girona.

scroll to top icon