מוצא מוזיאון

Audioguia en Clau de dona

Retaule de santa Úrsula, cap a 1520-1523

Retaule de santa Úrsula, Joan de Burgunya (Borgonya), cap a 1520-1523. Oli i tremp sobre fusta, 197 x 93 cm. Església de Santa Maria d'Olives, Sant Esteve de Guialbes. Museu d'Art de Girona - Fons Bisbat de Barcelona

scroll to top icon