מוצא מוזיאון

Audioguia en Clau de dona

Fragment de retaule de sant Miquel de Castelló d’Empúries

Fragment de retaule de sant Miquel de Castelló d’Empúries, Joan Antigó, Honorat Borrassà, Francesc Vergós, 1448. Pintura al tremp i oli sobre fusta, 240 x 180 x 17 cm. Església de santa Maria, Castelló d’Empúries. Museu d’Art de Girona – Fons Bisbat de Girona.

scroll to top icon