מוצא מוזיאון

Audioguia en Clau de dona

Retaule de Sant Pere de Púbol, 1437

Retaule de Sant Pere de Púbol, Bernat Martorell, 1437. Pintura al tremp sobre fusta, 490 x 370 cm. Església de Sant Pere de Púbol. Museu d'Art de Girona - Fons Bisbat de Girona.

scroll to top icon