מוצא מוזיאון

Audioguia en Clau de dona

Mare de Déu dels Àngels

Mare de Déu dels Àngels, segona meitat del segle XIII. Talla de fusta policromada, 50 x 24 x 22 cm. Madremanya. Museu d’Art de Girona Fons Bisbat de Girona.

scroll to top icon