מוצא מוזיאון

Audioguia en Clau de dona

Frontal d’altar amb la Resurrecció de Crist

Frontal d’altar amb la Resurrecció de Crist, Lluís Borrassà, atribuït (1365 c. – 1425 c.), segle XV. Brodat, 98,5 x 313 cm. Església de Sant Feliu, Girona. Museu d’Art de Girona – Fons Bisbat de Girona.

scroll to top icon