מוצא מוזיאון

הצהרת נגישות

פרלמט הקטלני (ז'נרליטט דה קטלוניה) התחייב לתת גישה לאתרו, בהתאם לתקנות החוק המלכותי מספר 1112/2018 ב7 לספטמבר, בנוגע לתקנות נגישות לאתרי אינטרנט וישומים למכשירים ניידים של המגזר הציבורי (שמעכשיו במסמך זה יקרא התקנות של החוק המלכותי 1112\2018 מ7 לספטמבר).

visitmuseum.gencat.cat: הצהרת הנגישות הנוכחית חלה על כתובת האתר

מצב של אי ציות לתקנות

אתר זה תואם חלקית עם התקנות הצו הספרדי ככתוב בסעיף 1112/2018 ב 7 לספטמבר 2018, משום החריגות ואי העמידה בתנאים הבאים:

תוכן לא נגיש

התוכן הבא אינו נגיש מהסיבות הבאות:

 1. א. חוסר ציות לתקנות המופיעות בצו הספרדי לפי הכתוב בתקנות החוק המלכותי בסעיף 1112/2018 ב 7 לספטמבר:
 2. יתכנו כמה שגיאות עריכה בחלק מדפי האינטרנט, הן בתוכןHTML והן בתוכן של המסמכים הסופיים, שהתפרסמו אחרי ה20 לספטמבר 2018
 3. ב.עומס לא פרופרוציולני: אינו תקף
 4. ג. התוכן לא נכלל בחוק מהסיבה הבאה: יתכן וישנן קבצי משרד בקובץ בפורמט או בפרומטים אחרים שפורסמו לפני התאריך ה20 לספטמבר 2018 שאינם עומדים במלואם בדרישות הנגישות
 5. יתכן וישנן קבצי משרד בפורמט PDF או בפרומטים אחרים שפורסמו לפני התאריך ה20 לספטמבר 2018 שאינם עומדים במלואם בדרישות הנגישות.

הצהרת הנגישות הנ"ל נכתבה בתאריך ה7 לספטמבר 2020

הצהרת הנגישות הנ"ל נכתבה בתאריך ה7 לספטמבר 2020

השיטה בה השתמשו להכנת ההצהרה הייתה הערכה שבוצעה על ידי יועץ נגישות במסגרת שיתוף הפעולה עם משרד הנגישות של הגוף עצמו

עדכון האחרון של ההצהרה: 07/09/2020

הערות ופרטי יצירת קשר

התקשרויות

ניתן לשלוח שאלות על דרישות הנגישות (סעיף 10.2 של הצו המלכותי 1112\ 2018 באמצעות תיבה לצירת קשר.

לדוגמא:

 • לדווח על כל אי עמידה בתנאי הגישה של אתר זה.
 • לכתוב על בעיות אחרות בגישה לתוכן.
 • אול כל שאלה אחרת או לתת הצעות לשיפור הקשורות בתנאי נגישות האתר.

ההתקשריות שיתקבלו יועברו על ידי המנהל הכללי לשירותי אזרחים, ממחלקת סגן הנשיא, כלכלה ואוצר, כיחידה האחראית לנגישות אתרים בקהילה האוטונומית.

בקשות למידע נגיש ותלונות

לבקשות למידע על נגישות ותלונות (על פי סעיף 12 בתקנות החוק המלכותי) ניתן להיכנס לתהליך תוכן נגיש לאתר או לתהליך"תלונות בנוגע לעמידה בתנאי הגישה של האתר וללחוץ על"בקשה למידע בנוגע לגישה לאתר או הגשת תלונה"

כל אדם פרטי או חברה יכול להגיש תלונה בנושא עמידה בתנאי הנגישות של תקנות הצו המלכותי 1112/2018 ולבקש מידע הקשור לתכנים שאינם כלולים בתחום של ביצוע התקנות הנ"ל.

הבקשות ותלונות ירשמו בהתאם לדרישות שנקבעו לפי החוק מספר 39/2015 ב1 לאוקטובר של הנוהל המינהלי המשותף של הממשלים הציבוריים.

הליך הבקשה

ניתן להתחיל בהליך הגשת בקשה ככתוב בסעיף 13 בתקנות הצו המלכותי 1112/2018 ולהתחיל בהליך "תוכן נגיש באינטרנט" וללחוץ על "תביעת בקשה".

אם אחרי שהוגשה הבקשה למידע נגיש או הוגשה תלונה, והיא נדחתה, אינך מסכים עם החלטה שהתקבלה או שהתגובה אינה עומדת בדרישות של סעיף 12.5 של החוק המלכותי 1112/2018, הינך יכול להתחיל הליך של תביעה בנסיבות הבאות:

 • לדעת ולהתנגד לסיבות דחיית הבקשה
 • לדרוש שיבצעו אמצעים מתאימים במקרה של אי הסכמה עם ההחלטה שהתקבלה
 • לציין את הסיבות מדוע אתה סבור שהתשובה אינה עומדת בדרישות הנדרשות.

ניתן להתחיל בתביעה גם במקרה שחלפו 20 ימי עבודה משום שלא קיבלת תשובה.

scroll to top icon