Recherche de musée et de lieu

Musée du Pichet d’Argentona

MCA_826

Càntir de regadora, segles XIX-XX, 30,5 × 27 cm, Berga (Berguedà)

Càntir de regadora, segles XIX-XX, 30,5 × 27 cm, Berga (Berguedà)

Càntir en què el galet ha estat substituït per una «pinya de rall» o regadora. No està envernissat. Servia per regar plantes.

GUIDE LANGUE DES SIGNES

scroll to top icon