Recherche de musée et de lieu

Musée du Pichet d’Argentona

MCA_550

Càntir comú, segona meitat del segle XX, 30 × 22,5 cm, Palma (Mallorca, Balears)

Càntir comú, segona meitat del segle XX, 30 × 22,5 cm, Palma (Mallorca, Balears)

Càntir amb dipòsit en forma globular. La nansa, acanalada, és perpendicular als brocs. Té unes línies horitzontals incises a l’entorn de la part mitjana superior del dipòsit. No està envernissat. Servia per transportar aigua i beure a galet.

GUIDE LANGUE DES SIGNES

scroll to top icon