Recherche de musée et de lieu

Musée du Pichet d’Argentona

MCA_534

Càntir de tronc, segona meitat del segle XX, 25 × 19 cm, Esparreguera (Baix Llobregat). Museu del Càntir d’Argentona.

 

Càntir de tronc, segona meitat del segle XX, 25 × 19 cm, Esparreguera (Baix Llobregat). Museu del Càntir d’Argentona.

 

Càntir amb el dipòsit, la nansa i els brocs en forma de tronc d’arbre. Està totalment envernissat. Hi ha un plat també de terrissa i amb vora alveolada sota el càntir. D’ús ornamental, mostra una representació simbòlica del món vegetal.

scroll to top icon