Recherche de musée et de lieu

Musée du Pichet d’Argentona

Gerra d'aiguamans

Gerra d’aiguamans, segles XVIII-XIX, 95 × 17,5 cm, Catalunya. Dipòsit Museu de Ceràmica de Barcelona.

 

Gerra d’aiguamans, segles XVIII-XIX, 95 × 17,5 cm, Catalunya. Dipòsit Museu de Ceràmica de Barcelona.

 

Gerra gran amb un coll obert a la part superior i un forat a la part inferior, on es posava una aixeta. Inclou una tapa que cobreix el forat superior. Té dues nanses que representen figures humanes. Està tota envernissada de color groc. Se situava a sobre d’una pica. N’hi havia sobretot a les masies riques i a les sagristies de les esglésies. Servia per rentar-se les mans.

scroll to top icon