Musée du Pichet d’Argentona

Càntir d'ànima

Càntir d’ànima, segona meitat del segle XX, 22,5 × 16 cm, Catalunya. Museu del Càntir d’Argentona.

 

Càntir d’ànima, segona meitat del segle XX, 22,5 × 16 cm, Catalunya. Museu del Càntir d’Argentona.

 

Càntir de doble cos, un d’exterior i calat (amb obertures) i un d’interior, que és el que realment conté l’aigua. De funció ornamental, mostra una representació simbòlica de l’ànima interior, en contraposició al cos exterior. Presenta engalbes i vernissos.

scroll to top icon