Chercheur de musées

Musée de Maricel

Exposició temporal: Realismes(s) a Catalunya, 1917-1936. Del Picasso clàssic al Dalí surrealista

Els nous realisme(s) que van sorgir a l’Europa d’entreguerres van tenir un nivell d’influència diferent en els artistes catalans. Ens referim al rappel à l’ordre, “la crida a l’ordre”, tal com ho anomenava el poeta Jean Cocteau; al “Realisme Màgic”, batejat així per l’historiador Franz Roh; al Novecento italià, o bé a la Nova Objectivitat alemanya. És el moment del retorn a la realitat i a un nou classicisme, tot fugint de les passades avantguardes.

Però què va passar a Catalunya? Va existir un retorn al realisme, al classicisme consensuat? Es va tractar de l’adopció d’una tendència internacional? Aquestes són algunes de les qüestions que aborda aquesta exposició.

Per saber més sobre l'exposició vigent feu click aquí

scroll to top icon